Warunki gwarancji

Warunki gwarancji podstawowej

 1. Niniejsze warunki dotyczą świadczenia usług gwarancyjnych przez Gwaranta – BABY DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poczesnej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Warszawska 8, 42-262 Poczesna); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373700; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9492019440, REGON 240535554 (zwanego dalej BABY DESIGN GROUP).
 2. BABY DESIGN GROUP gwarantuje, że Produkt wolny jest od wad uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Produktu w sposób opisany w instrukcji obsługi.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Produktu i trwa 24 miesiące (ESPIRO) i 12 miesięcy (Baby Design z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy po zarejestrowaniu produktu).
 4. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski oraz dotyczy tylko i wyłącznie produktów marek BABY DESIGN, ESPIRO i BOMIKO („Produkty”).
 5. Klient zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz zgłoszeniowy, w sposób opisany w sekcji: „Serwis door- to- door”. Reklamowanych produktów nie należy wysyłać samodzielnie na koszt BABY DESIGN GROUP bez wcześniejszego uzgodnienia.
 6. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej to 14 dni od przyjęcia produktu do serwisu.
 7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
 8. Termin usunięcia usterki (omówiony w pkt 6.) w uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.) może ulec wydłużeniu.
 9. Uszkodzenia nieobjęte zakresem gwarancji tj. nie wynikające z niezgodności produktu w pkt 2 mogą być usuniete na koszt użytkownika po uzgodnieniu z użytkownikiem.
 10. Sposób naprawy produktu ustala udzielający gwarancji.
 11. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej eksploatacji i przechowywania
 • samowolnych przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnionych
 • uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych na skutek użytkowania produktu po jego wydaniu (np. zarysowania, uszkodzona tapicerka)
 • zniszczenia tkanin spowodowanych długotrwałym działaniem promieni słonecznych (płowienie)
 • obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych.
 1. W przypadku wystąpienia wad Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, jeśli zachodzi taka konieczność. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego lub braku odpowiedniego zabezpieczenia Produktu ponosi Klient.
 2. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie reklamowane Produkty przed wysyłką do BABY DESIGN GROUP powinny być czyste (koła wózków umyte pod bieżącą wodą- najlepiej zdezynfekowane, tapicerka wyczyszczona łagodnym detergentem zgodnie z wszywką pielęgnacyjną na produkcie – produkt nie może mieć widocznych plam i zabrudzeń, oraz pozostałości jedzenia, czy błota).
 3. Klient zobowiązany jest przesłać Produkt wraz z opisem reklamacji oraz kartą gwarancyjną oraz w przypadku jego posiadania – paragonem fiskalnym.
 4. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
 5. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 6. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością BABY DESIGN GROUP. 
 7. Naprawa gwarancyjna ze względów bezpieczeństwa może być połączona z wymianą bądź modyfikacją niektórych elementów produktu powodującą zmiany w jego wyglądzie lub niektórych dodatkowych funkcjach .
 8. Przed każdym użyciem Produktu należy sprawdzić, czy jest on w pełni sprawny i czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek nie należy używać Produktu oraz należy skontaktować się z serwisem BABY DESIGN GROUP.
 9. DOTYCZY FOTELIKA SAMOCHODOWEGO: Jeżeli fotelik brał udział w wypadku, skontaktuj się z BABY DESIGN GROUP. W tego typu przypadkach rozpatrywana jest wymiana fotelika na nowy.

Warunki gwarancji rozszerzonej (Baby Design)

Produkty Baby Design standardowo objęte są 12- miesięczną gwarancją, ale jeśli zarejestrujesz zakupiony produkt na naszej stronie, bezpłatnie wydłużymy ten czas o kolejne 12 miesięcy – wystarczy zarejestrować zakupiony produkt zgodnie z ideą Zatwierdzone przez Mamy.

 1. Okres gwarancji wydłużonej trwa pomiędzy 12 a 24 miesiącem od momentu zakupienia produktu i uprzednim prawidłowym zarejestrowaniu go na stronie internetowej: www.babydesign.eu
 2. Z gwarancji wydłużonej skorzystać może wyłącznie pierwszy, prawidłowo zarejestrowany właściciel produktu, posiadający poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (paragon/faktura).
 3. W przypadku wystąpienia wad należy zwrócić się do Baby Design Group. Prosimy nigdy nie wysyłać samodzielnie produktu na koszt BABY DESIGN GROUP bez wcześniejszego uzgodnienia.
 4. Termin wykonania naprawy na podstawie gwarancji wydłużonej wynosi 14 dni.
 5. Okres gwarancji wydłużonej ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
 6. Sposób naprawy produktu ustala Baby Design Group.
 7. Gwarancja wydłużona nie obejmuje:
 • uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej eksploatacji i przechowywania
 •  uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych na skutek użytkowania produktu po jego wydaniu (np. zarysowania stelaża, zdarte napisy)
 • problemów związanych z naturalnym zużyciem produktu (np. piankowe uchwyty wózka)
 • tapicerki produktu, układu jednego oraz jego akcesoriów
 1. Gwarancja wydłużona wygasa gdy:
 • numer seryjny znajdujący się na produkcie jest uszkodzony lub nieczytelny
 • w przypadku stwierdzenia samowolnych przeróbek i napraw wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione
 1. Gwarancja wydłużona obejmuje wyłącznie produkty pochodzące z Polskiej dystrybucji, zakupione na terytorium Polski. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej – Polska.
 2. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).
 3. Naprawa na podstawie gwarancji wydłużonej może być połączona z wymianą bądź modyfikacją niektórych elementów produktu powodującą zmiany w jego wyglądzie lub niektórych funkcjach.

Jednak bez względu na to, czy Twój produkt jest objęty gwarancją, czy jej okres już upłynął, możesz liczyć na naszą pomoc.

.

Oficjalny
sklep producenta

Własny serwis
door to door

25 lat
doświadczenia

Ponad 3 miliony
sprzedanych produktów

Nasz Sklep internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.